เรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ
  เด็กในรร.ทำการโกงเงินจำนวนเงินเกือบสามหมื่นบาท
?>