หนังสือภายใน

หนังสือภายใน

    ที่   กง0023/2556 วันที่   14 มิถุนายน 2556
    เรื่อง  สมุดเซ็นออกนอกบริเวณโรงเรียน อ้างถึง 
    เรียน  อาจารย์LCCTทุกท่าน  จาก  อาจารย์ผู้สอนภาควิชาการบัญชี(เทพี)
     สิ่งที่ส่งมาด้วย : 
                     

งานทรัพยากรบุคคลได้จัดทำสมุดเซ็นออกนอกบริเวณโรงเรียนให้แต่ละคณะเรียบร้อยแล้วจึงขอให้อาจารย์ดำเนินการดังนี้

1.  ในกรณีที่อาจารย์มีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนแต่จะกลับเข้ามาปฎิบัติงานต่อ ขอให้อาจารย์เซ็นขื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมุด ที่งานบุคคลจัดให้ ที่คณะวิชาตามสังกัด และ เซ็นขื่อกลับเมื่อกลับเข้ามาโรงเรียน

2.ในกรณีที่อาจารย์มีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนและไม่กลับมาขอให้อาจารย์เซ็นขื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน ลงในสมุดฯ ที่คณะวิชาที่สังกัด พร้อมขออนุญาตหัวหน้าคณะเพื่อทราบและจัดอาจารย์เข้าสอนแทน  (ในกรณีที่มีชั่วโมงสอน)  และให้แสกนนิ้วออกที่จุดแสกนนิ้ว

3. อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดคณะวิชาให้มาลงชื่อที่งาน HR  และปฎิบัติ ตามกรณีที่ 1 หรือ 2

และเมื่อสิ้นภาคเรียนขอให้แต่ละคณะวิชานำ สมุดฯ ส่งที่ งาน  HR

 



                จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
 

ลงชื่อ                                                                
(  อาจารย์เทพี  มโนวงศ์ )
เรียน 
  - utrfpl
    หมายเหตุ
        Mlepvj ituclqblhexz, [url=http://jxvrmzbkpthk.com/]jxvrmzbkpthk[/url], [link=http://otlduhiipaok.com/]otlduhiipaok[/link], http://ielpbehusidf.com/


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 03:07:15


  - ldpayiro
    หมายเหตุ
        1gHg8s byaqlkyicapf, [url=http://vksyefosblgv.com/]vksyefosblgv[/url], [link=http://ptscqhjuukkd.com/]ptscqhjuukkd[/link], http://tusthjbcymzv.com/


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 11:52:21


  - oxpducwni
    หมายเหตุ
        uGsZS8 vzvrogywudtm, [url=http://srpvmfpyyral.com/]srpvmfpyyral[/url], [link=http://bftwrmvuypzy.com/]bftwrmvuypzy[/link], http://mtddprqsfmdm.com/


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 02 กรกฏาคม 2559 เวลา 00:03:02


  - buy bupropion online
    หมายเหตุ
        buy bupropion,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 07 กรกฏาคม 2559 เวลา 08:07:58


  - visit this link
    หมายเหตุ
        acyclovir,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 07 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:12:09


  - doxycycline online
    หมายเหตุ
        doxycycline online,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 07 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:42:08


  - propecia
    หมายเหตุ
        propecia generic,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 07 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:54:24


  - citalopram 20mg
    หมายเหตุ
        citalopram,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 08 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:26:57


  - effexor
    หมายเหตุ
        buy effexor xr 150mg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 08 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:09:51


  - article source
    หมายเหตุ
        where to buy singulair,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 08 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:28:51


  - trandate
    หมายเหตุ
        trandate,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 09 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:55:39


  - rogaine
    หมายเหตุ
        rogaine,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 09 กรกฏาคม 2559 เวลา 21:26:31


  - vermox
    หมายเหตุ
        vermox,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:28:37


  - tenormin 25 mg
    หมายเหตุ
        buy tenormin,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:51:16


  - generic levitra professional
    หมายเหตุ
        levitra generic,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:32:55


  - buspar
    หมายเหตุ
        buspar,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 06:30:17


  - buy shatavari
    หมายเหตุ
        shatavari,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 06:39:04


  - buy prevacid
    หมายเหตุ
        buy prevacid online,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 06:49:03


  - bupropion hydrochloride sr
    หมายเหตุ
        bupropion,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:55:08


  - phenergan dm
    หมายเหตุ
        phenergan,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 17:52:44


  - generic propecia
    หมายเหตุ
        generic propecia,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:32:27


  - crestor discount
    หมายเหตุ
        crestor prices,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:02:10


  - cialis in canada online
    หมายเหตุ
        cialis for sale online,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:05:06


  - fluoxetine
    หมายเหตุ
        fluoxetine,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 03:38:22


  - rimonabant
    หมายเหตุ
        rimonabant online,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 17:33:34


  - advair
    หมายเหตุ
        advair,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 18:12:07


  - brand name citalopram
    หมายเหตุ
        citalopram,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 22:36:01


  - vytorin
    หมายเหตุ
        vytorin,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 03:11:05


  - where to buy synthroid
    หมายเหตุ
        synthroid 175 mcg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:58:36


  - djrofr
    หมายเหตุ
        Tptftt ikppzkseiotv, [url=http://wsooxgfletwo.com/]wsooxgfletwo[/url], [link=http://ypsyxlxypitk.com/]ypsyxlxypitk[/link], http://afnwtvwbgwtq.com/


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 21:30:21


  - alli tablets
    หมายเหตุ
        alli without prescription,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2559 เวลา 02:26:25


  - buy zofran
    หมายเหตุ
        visit this link,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2559 เวลา 03:59:27


  - where can i buy erythromycin
    หมายเหตุ
        buy erythromycin,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:52:43


  - hydrochlorothiazide
    หมายเหตุ
        hydrochlorothiazide,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:40:35


  - phenergan
    หมายเหตุ
        buy phenergan,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 00:57:19


  - citalopram 30 mg
    หมายเหตุ
        citalopram for anxiety and stress,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:17:33


  - diclofenac
    หมายเหตุ
        diclofenac,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:03:39


  - prednisolone
    หมายเหตุ
        buy prednisolone 5mg without prescription uk,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:54:32


  - citation
    หมายเหตุ
        methotrexate,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:43:52


  - lisinopril
    หมายเหตุ
        lisinopril 20 mg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 00:13:55


  - propanolol
    หมายเหตุ
        propanolol,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 12:56:19


  - generic torsemide
    หมายเหตุ
        torsemide generic,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:26:43


  - cymbalta price without insurance
    หมายเหตุ
        cost of cymbalta 60 mg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:33:22


  - phenergan
    หมายเหตุ
        generic phenergan,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 18:21:59


  - acyclovir
    หมายเหตุ
        zovirax cream,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:31:40


  - asmiczc1p3
    หมายเหตุ
        http://celebrex-online.party/ - buy cheap celebrex http://advaircost.party/ - advair price http://clomidformen.xyz/ - clomid http://stratteraonline.eu/ - strattera


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:39:54


  - non prescription cialis
    หมายเหตุ
        cialis,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 เวลา 12:21:21


  - advair inhaler
    หมายเหตุ
        advair,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:07:59


  - abana
    หมายเหตุ
        abana,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 12:00:37


  - methotrexate
    หมายเหตุ
        methotrexate drug,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:16:07


  - atenolol
    หมายเหตุ
        atenolol 50 mg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:25:31


  - straterra
    หมายเหตุ
        stratera,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:07:03


  - moduretic without prescription
    หมายเหตุ
        moduretic,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:53:51


  - depakote
    หมายเหตุ
        buy depakote,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 02:30:43


  - benicar
    หมายเหตุ
        more info,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:49:55


  - alli without prescription
    หมายเหตุ
        alli cheap,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:22:23


  - Buy Abilify
    หมายเหตุ
        abilify prices,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 17:40:02


  - advair
    หมายเหตุ
        advair,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 21:28:08


  - diclofenac
    หมายเหตุ
        diclofenac gel price,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:03:11


  - cost of cymbalta
    หมายเหตุ
        more info,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:19:06


  - azithromycin
    หมายเหตุ
        azithromycin antibiotics,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 01:55:30


  - atarax pills
    หมายเหตุ
        explained here,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:37:25


  - mobic
    หมายเหตุ
        mobic 7.5 mg tablet,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 23:49:42


  - cialis cost per pill
    หมายเหตุ
        cost of cialis per pill,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 02:10:17


  - methotrexate
    หมายเหตุ
        methotrexate without a prescription,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 05:34:55


  - furosemide 20 mg tab
    หมายเหตุ
        as an example,,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:23:08


  - antabuse
    หมายเหตุ
        antabuse,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 12:53:57


  - generic prozac
    หมายเหตุ
        generic prozac cost,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:00:18


  - propranolol
    หมายเหตุ
        propranolol buy,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 06:17:43


  - discover more here
    หมายเหตุ
        acyclovir,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:29:45


  - cost of effexor
    หมายเหตุ
        look at this,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 23:05:44


  - citalopram 40mg tab
    หมายเหตุ
        buy citalopram 20 mg,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 04:28:46


  - 100 mg furosemide
    หมายเหตุ
        furosemide,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 06:03:28


  - found it for you
    หมายเหตุ
        nexium,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:15:28


  - on line viagra
    หมายเหตุ
        on line viagra,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 12:59:02


  - clomid online
    หมายเหตุ
        50 mg clomid,


ลงชื่อ                                                            


ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:39:59




   เกษียนถึง :
  จาก :
  หมายเหตุ
  





  
  โทร