ขณะนี้ทางศูนย์ไอทีกำลังปรับปรุงการให้บริการ อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานในบางส่วน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

 
  • เว็บไซต์ LCCT
  • เว็บไซต์ LIT
  • eLearning@LCCT
  • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง 1
  • ลงทะเบียนใช้ระบบ LCCT
  • เปิดลงทะเบียนเข้าประชุม
  • ประเมินการปฏิบัติงาน
  • ระบบแจ้งซ่อม/ขอบริการศูนย์ไอที
  • หักคะแนนจิตพิสัยรายวิชา