กำหนดการพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "โลมาเกมส์ 2010"
[เปิดอ่าน 1404 ครั้ง]


  

การกำหนดการ พิธีเปิดกีฬาสีภายใน “โลมาเกมส์ 2010”


วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553


 


08.00 น.                ขบวนเริ่มเคลื่อนจากบริเวณลานโลมาไปยังบริเวณสนามบาสโรงเรียน


                             เริ่มต้นขบวนโดย


- ป้ายโรงเรียน


- ขบวนธงชาติ


- ธงสถาบัน


- ธงสี


- ขบวนสีแดง


- ขบวนสีน้ำเงิน


- ขบวนสีม่วง


- ขบวนสีเหลือง


- ขบวนสีเขียว


08.10น.                 นายกสโมสรนักศึกษารุ่นที่ 39  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี


08.15น.                 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี โลมาเกมส์ ครั้งที่ 39 พร้อมป้ายงาน


                           การแข่งขัน อย่างเป็นทางการ


08.20น.                 การแสดงโชว์ COVER DANCE โดยนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ


08.30น.                 การโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดดาว-เดือน LCCT STAR 2010


08.40น.                 การโชว์และแนะนำตัวของผู้เข้าประกวด ดาวเทียม-เดือนเทียม ในงานกีฬาสี


08.50น.                 การแข่งขัน สตรีสบาส ( บาสเกตบอล 3 คน)


09.00.                 เข้าเรียนตามปกติ


**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**ที่มา :  อาจารย์จันทร์เพ็ญ เสียงดี
งานกิจกรรมกีฬา
วันที่ :  08 พฤศจิกายน 2553