การประกวดรถเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าวัด
[เปิดอ่าน 362 ครั้ง]


       เนื่องด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดทำรถเทียนพรรษา เข้าร่วมประกวดรถเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนกับ เทศบาลเมืองลำปาง  ในวันศกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2553 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ในช่วงเวลาเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00น. เป็นต้นไป  และได้นำเทียน เข้าถวายให้กับทางวัดศรีปงชัย สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประโยชน์ต่อไป   ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีปงชัย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา :  อาจารย์สวัสดิ์ อินต๊ะสงค์
งานบริการนักศึกษา
วันที่ :  23 กรกฏาคม 2553