โครงการการเข้าค่ายอบรมภาวะผู้นำ" โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและจิตอาสา"
[เปิดอ่าน 697 ครั้ง]


  

    ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายอบรมภาวะผู้นำ ของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา LCCT  "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและจิตอาสา" ในวันที่ 10-11 กรกฏาคม  2553 ณ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้นำในด้านกิจกรรมต่างๆและมีจิตอาสาช่วยเหลือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้  จำนวน 70 คน


    จึงเรียนมาเพื่อทราบที่มา :  อาจารย์สวัสดิ์ อินต๊ะสงค์
สำนักงานกิจการนักศึก
วันที่ :  08 กรกฏาคม 2553