สวัสดีสาวก LCCT ทุกคนจ้า หลังจากคราวก่อนเราได้นำเสนอผลงานดี ๆ ระดับประเทศของอาจารย์กันไปแล้ว ครั้งนี้ LCCT ก็ไม่รอช้า หยิบเอารุ่นพี่ศิษย์เก่า หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ว่าที่เกียรตินิยมอันดับ 1 มาฝากกันจ้า!


แนะนำตัวกันก่อนเลยนะจ๊ะ?


ชื่อ-สกุล  นายอธิคม  มือหาญ(อาร์ม)


ประวัติการศึกษา    จบ ม. 3  จากโรงเรียนเขลางค์นคร  อ.เมือง  จ.ลำปาง


                                ปวช. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล)


                                ปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวฯ สาขาTool and Die Engineering Tech (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์) ขึ้นแท่นรอรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.60


 


ทำไมเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา


                “ตอนผมจบ ม.3 เป็นเด็กเรียนอยู่ในระดับพอใช้คนหนึ่ง เกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.00  มีความตั้งใจอยากเป็นวิศวกรในอนาคตวางแผนและเตรียมตัวมาตั้งแต่เริ่มเรียน ม.1 เพื่อจะไปเรียนสายสามัญแต่ คิดแล้วปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าไม่เหมาะกับตนเองเนื่องจากว่าจะต้องเรียนเน้นทฤษฎี และต้องเรียนพิเศษเยอะมาก ซึ่งรายได้ผู้ปกครองก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่บังเอิญมีรุ่นพี่ที่เคยเรียนคณะเตรียมวิศวะฯ ที่ LCCT มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนสายอาชีพอย่าง LCCT มีการเปิดสอนคณะเตรียมวิศวะฯ แล้ว ซึ่งควบคุมหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงลองศึกษาหลักสูตรดู และด้วยความเชื่อมั่นใน ม.พระจอมเกล้าฯ หลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผมได้ จึงเลือกเรียน คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  ด้วยความตั้งมั่นตั้งแต่ ม.ต้น และฝันอยากเป็นวิศวกรในอนาคต จึงพยายามเรียนให้ดีที่สุดขณะเรียนระดับ ปวช. เพื่อจะได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ที่ ม.พระจอมฯ ก็เป็นดังฝัน ผมได้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ม.พระนครเหนือ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (Tool and Die Engineering Tech.(TDET)) ขณะนี้กำลังจะสำเร็จการศึกษาแล้ว ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.60 ขึ้นแท่นรอรับเกียรตินิยมอันดับ 1  และจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ ม.พระจอมฯ โดยจะขอรับทุนเรียนต่อพร้อมกับทำงานไปด้วย อยากฝากน้อง ๆ ที่มีฝันอยากเป็นวิศวะฯ ในอนาคต ปัจจุบันนี้โรงเรียนอาชีวศึกษา ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ๆ มาให้เราได้เลือกมากขึ้น และหลักสูตรเตรียมฯ ที่ LCCT ก็สามารถสานฝันเราได้จริง”


 


 


 ที่มา :  อาจารย์กชกร ดอนอุบล
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
วันที่ :  04 พฤศจิกายน 2553

กรุณาตั้งคำถาม - ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และใช้ถ้อยคำสุภาพในการตั้งคำถาม
ชื่อ - สกุล
อีเมล
ความคิดเห็น
ไฟล์
สามารถประมวลผลได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลgif,jpg,bmp,pjpeg,doc,ppt,xls,pdf ขนาดมากสุดไม่เกิน 100 KB