Student of the year


นายสุทธนิต  ชัยขุนพล (นิค) จบมัธยมต้น ที่โรงเรียนมัธยมวิทยา   ปัจจุบันนิคสำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 และได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ในระหว่างการศึกษาต่อนิคมีผลงานด้านการทำงานที่โดดเด่น เป็นแกนนำและวิทยากร อบรมเรื่องSafe Sex   , คณะกรรมการสภาเยาวชนเทศบาลนครลำปางปี 2551 และยังเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2551 อีกด้วย


สุดท้ายอยากจะฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้กับน้อง ๆ นักศึกษา LCCT ทุกคน  "อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ  กล้าที่จะคิด  แล้วทำให้สำเร็จ" ที่มา :  อาจารย์กชกร ดอนอุบล
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
วันที่ :  27 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาตั้งคำถาม - ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และใช้ถ้อยคำสุภาพในการตั้งคำถาม
ชื่อ - สกุล
อีเมล
ความคิดเห็น
ไฟล์
สามารถประมวลผลได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลgif,jpg,bmp,pjpeg,doc,ppt,xls,pdf ขนาดมากสุดไม่เกิน 100 KB