ชนะเลิศขวัญใจนักศึกษา ปวช.1 คณะบริหารธุรกิจ นางสาวนลินินภา ธรรมจักร์ (น้องยุ้ย) อายุ 15 ปี  เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ช.101)  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา ความสามารถพิเศษคือ เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า (ฟลูต)ที่มา :  อาจารย์สุระพงษ์ โด่งดัง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
วันที่ :  13 มิถุนายน 2551

กรุณาตั้งคำถาม - ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และใช้ถ้อยคำสุภาพในการตั้งคำถาม
ชื่อ - สกุล
อีเมล
ความคิดเห็น
ไฟล์
สามารถประมวลผลได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลgif,jpg,bmp,pjpeg,doc,ppt,xls,pdf ขนาดมากสุดไม่เกิน 100 KB