ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 กำหนดการกิจกรรมและวันเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  
 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันอังคารที่ 2 เมษายน 56 
 แจังดับกระไฟฟ้า วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 
 แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเรียน รด. สมัครเตรียมความพร้อมได้คะแนนบวกเพิ่ม 20%  
 LCCT ส่งเสริมภาษาสู่อาเซี่ยนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 แจ้งการเข้าแถวร่วมวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อร่วมกิจกรรมภาษาจีน....... 
 LCCT เชิญร่วมบริจาคโลหิต ปันรักสู่เพื่อนมนุษย์ 
 คณะช่าง LCCT ได้เหรียญทองเป็นลำดับ 4 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาเอกชนภาคเหนือ 
 LCCT ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บ อ.เสริมงาม 
 ลดเวลาเรียนคาบละ 5 นาที วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556........ 
 LCCT เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนด้านเพศศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางจ้า.... 
 English Corner 
 นักศึกษาคณะวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมทดสอบมาตรฐมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
 แจังดับกระ แสไฟฟ้า 29 มกราคม 2556 
  LCCT ขอแสดงความยินดี น.ศ ปวส รับโควตาต่อปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าฯ 

หน้า 8/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]