ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 แจ้งวันเปิดทำการของธนาคารโรงเรียน 
 ขอแสดงความยินดี ท่านประธานฯ 
 แจ้ง ลำดับนำเสนอผลงาน 22 พ.ค.254  
 ขอเรียนเชิญคณะอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ 
 แจ้งเพื่อทราบ 
 สนง.กิจการนักศึกษาส่งบุคลากรอบรม 
 ศูนย์ IT LCCT เป็นวิทยากรการอบรม หลักสูตร การเขียนโปรแกรมระบบ E-OFFICE ให้กับ บุคลากรเทศบาลนครลำปาง 
 เชิญชวนคณะอาจารย์ทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร  
 เปิดรับสมัครสมาชิก ชพค. , ชพส. กรณีพิเศษ (อายุเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์) 
 ศูนย์ IT LCCT จัดอบรมการเขียนโปรแกรม PHP ให้กับ สนง.ท้องถิ่น จ.พะเยา 
 LCCT อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรบริษัทปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแจ้ห่ม 
 บริษัท king power international จำกัด รับสมัครงาน(ด่วน) 
 การขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู 
 รับสมัครอาจารย์ 
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการเพิ่มข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าเว็บโรงเรียน 

หน้า 59/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]