ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจขนส่ง จ.ลำปาง 
 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ 
 นักศึกษา CLM2/1 ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารการค้าปลีกตั้งแต่ 3-10 ก.ย. 2551 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ พานักศึกษาทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
 ภาคสามัญศึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะของโรงเรียนเอกชนในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ Dancing and Singing Contest  
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จ.ลำปาง 
 ภาคคอมฯ ส่งนศ.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนเอกชนในวันที่ 9 ก.ย.51ณ รร.แลมป์เทค 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติจัดทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนโครงการ UCE 
 กิจกรรมดนตรี..รับสมัครนักศึกษาที่เสียงร้องเสียงสูง..เป็นนักร้องนำ..วงLcct band 
 อบรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชน 
 รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลประจำปีการศึกษา 2551  
 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดพิษณุโลก ชิงถ้วยพระเทพ ในวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2551 
 ภาควิชาภาษาไทย ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทย 
 การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

หน้า 57/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]