ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 แจ้งวันประชุมผู้ปกครอง 
 เชิญชมนิทรรศการ "ผ้าทอภูฎาน" ที่เชียงใหม่ 
 แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 / 2551 ของนักศึกษาทุกระดับชั้น  
 บุคลากร LCCT เสนอผลงานวิจัยเวทีระดับชาติ 
 อาจารย์ผู้สอนระดับชั้น ปวช.1 รับการอบรม Constructionism รุ่นที่ 2  
 แจ้งวันปิดทำการช่วงปิดภาคเรียนของ ห้องสมุด LCCT 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ จัดโปรแกรมสอนภาษาเกากลี  
 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ Visit LCCT 
 บุคลากร LCCT อบรม "การทำการตลาดการศึกษา" 
 ดนตรีสัญจร..โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมงานประกวดดนตรีโฟลค์ซอง 
 ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 การประชุมชมรมผู้ปกครองและครู พร้อมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
 กิจกรรมดนตรี..เชิญชมการประกวดโฟลค์ซอง พฤหัสที่ 18 กย.51(12.30น.) 
 นักศึกษาชนะการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนระดับช่วงชั้นที่ 4 
 ดนตรีสากลสัญจร..คอนเสริ์ต ณ.สวนสาธารณะเขลางค์ อาทิตย์14 กย.51(เวลา18.00น.)  

หน้า 56/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]