ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ขอเชิญร่วมลุ้นโชคกับโครงการ "รักพ่อให้ออม" กับงานธนาคารออมสินโรงเรียน 
 เป็นกำลังใจให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมร่วมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 51 
 แจ้ง Visit LCCT วันที่ 4 ธ.ค.2551 
 เชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ"ข้อปฏิบัติทางการบัญชี" 
 กิจกรรมดนตรี..เปิดสอนดนตรีเยาวชน.ในวิชาดนตรี/กลองชุด/กีตาร์/เบส/คียบอร์ด/ 
 ภาคบัญชีจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
 เชิญชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาควิชาบัญชี 
 ภาควิชาการตลาด การจัดการ และเลขานุการ จัดอบรม "การเรียนการสอนพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์แนวใหม่" 
 การนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 
 แจ้งผลการบริจาคโลหิตให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  
 เชิญชวนสอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
 เชิญชวนบริจาคสิ่งของ ออกค่ายอาสา 
 เชิญชวนบริจาคโลหิต 
 กิจกรรมดนตรี..เปิดให้นักศึกษามาจองใช้ห้องดนตรีได้แล้ว..ติดต่อ อ.อภิรัฐ 
 ยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่ได้รับรางวัล 

หน้า 55/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]