ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 นักศึกษา CLM 2/1ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการขายและกลยุทธ์การตลาด 
 ชุมชนบ้านฟ่อน Visit LCCT 6 ม.ค.52 
 เชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่สัมพันธ์ 8 มกราคมนี้ 
 แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่ 31ธ.ค.51 - 4 ม.ค.52 
 Prof. จากประเทศอังกฤษ ดูงาน Constructionism 
 นำนักศึกษาแกนนำเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ปี 2552 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ ขอเชิญร่วมงานฉลองเทศกาล Christmas ประจำปี 2008 
 เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ“ ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณทางด้านการเงินกับการส่งเสริมทางการตลาด ”  
 เชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำบัญชี 
 เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ"งบการเงินและการนำส่ง" 
 ทีมมินิแดนเซอร์ได้รางวัลชมเชยจากการแข่งขันเต้น To Be Number One รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ 
 กลุ่มเยาวชน Safe Sex ให้ความรู้เพื่อนนักเรียนเนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธ.ค. 51) 
 การแต่งกายนักศึกษาวันที่ 4 ธ.ค.2552 
 ภาควิชาภาษาไทย ขอเชิญชมนิทรรศการ ๑๐๕ ปี ม.ล. ปิ่น มาลากุล 
 MOU ระหว่าง LCCT กับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลำปาง 

หน้า 54/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]