ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 hi 5 LCCT  
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินโรงเรียน 
 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกกับโครงการ "เด็กดีรักการออม" 
 นักศึกษาปวช.3 ไฟฟ้าเข้าค่าย 
 สอบ TOEIC 
 งานวันวิชาการและMarketing day  
 วัชรพล วังตา เด็กคอมฯ ได้รับรางวัลระดับดี จากการแข่งขันการประกวด Animation Contest ที่ผ่านมา 
 ลูกทุ่งสัมมนา '52 
 การนำเสนอแผนธุรกิจ 
 เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา ท่องเที่ยววัดร่องขุ่นและเขตการค้าแม่สาย 
 นำนักศึกษาดูงานบริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ ภาควิชาการท่องเที่ยว จัดสัมมนาให้กับนักศึกษา 
 รับสมัครนักศึกษาอาจารย์ผู้สนใจฝึกอบรมการเล่นกีฬาหมากล้อม (โกะ)  
 นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยว ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดลำพูน 
 ยินดีกับนักศึกษาภาควิชาการตลาดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือ 

หน้า 52/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]