ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ศูนย์ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมจัดแข่งขัน Reading Contest 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Speech Contest  
 แจ้งหยุดทำการธนาคารออมสินโรงเรียน 
 เชิญร่วมงานถวายพระพุทธรูป 
 ขอเชิญชมนิทรรศการวันสุนทรภู่ 
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
 ขอเชิญชมการจัดแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและIT 
 ร่วมสนุกกับโครงการส่งเสริมการออมกับธนาคารออมสินโรงเรียน 
 ขอเชิญร่วมบริจาคเทียน หรือปัจจัย ในพิธีหล่อเทียนพรรษา 
 ศูนย์บริหารธุกิจนานาชาติ เปิดสอนสริมภาษาเกาหลี 20 ชั่วโมง 
 กิจกรรมดนตรี...บริการงานดนตรี คอนเสริ์ตและเครื่องเสียง..ราคากันเอง 
 กำหนดการวันไหว้ครู ในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 
 LCCT จัดประชุมชมรมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552  
 LCCT & LIT ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและศาสนา 
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสถาปัตย์ฯรูปแบบใหม่ "ถาปัตย์เกมส์ ครั้งที่ 1"  

หน้า 50/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]