ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 LCCT ขอแสดงความยินดีบคุลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 
 สาขาการขาย เชิญชม"งานจัดแสดงสินค้า" เสริมทักษะด้านการตลาดเสมือนจริง 
 กีฬาสี LCCT วันที่ 23 ม.ค.2557 
 ขอฝากประชาสัมพันธ์ ภายนอก ร่วมฟังปาฐกถาธรรม และทำบุญทอดผ้าป่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถวายพระพยอม กัลยาโณ  
 LCCT ประกาศรับสมัครงาน ด่วน 3 ตำแหน่ง 
 นักศึกษาสาขาการตลาดศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์จริงด้านการตลาด กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง 
 เชิญร่วมโครงการ " รณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ."  
 อาจารย์ LCCT รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา ปี 2556 
 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
 คณะวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม WE LOVE LCCT 
 นักศึกษาสาขาการบัญชี ทัศนศึกษา จ.ระยอง 
 ขอเชิญร่วมฟังสมัมนาวิชาการ ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? กับ พ.ร.บ นิรโทษกรรม 
 ช่วงระยะเวลาลงทะเบียนเรียนปรับเกรดภาคเรียนที่ 2/2556 
  ขอเชิญชวนคณะอาจารย์และนักศึกษาอบรมโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจังหวัดลำปาง 
 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรม “ รวมพลังหญิงไทยต้านภัยมะเร็งเต้านม” 

หน้า 5/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]