ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 รับสมัครประกวด วงดนตรีสตริง (Vigo Turbo Band Contest) 
 เชิญร่วมงาน MK .PLAZA 
 ห้องสมุด LCCT แจ้งปิดบริการ 
 ภาคสามัญศึกษา เดินรณรงค์ปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษได้พานักศึกษาระดับ ปวช.1 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
 น้อง ๆ ม.3 มา Visit LCCT 
 ชมรม.มายากล.LCCT.รับสมัครนศ.ที่สนใจเรียน มายากลเยาวชน 
 ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ผู้แทนจาก Chichester College เยี่ยมชม LCCT 
 ภาควิชาการบัญชีจัดโครงการต้นกล้าขยายผล 
 น้อง ๆ ม.3 โรงเรียนณัฐบรรจง Visit LCCT 
 รับสมัครนักศึกษาร่วม meet and กรีด แบบใกล้ชิด และเล่นเกมกับ ดาราดัชชี่ฯ และเตชิน 
 ภาคสามัญศึกษาจัดอบรม"เพศศึกษาสำหรับเยาวชน" 
 โรงเรียนพิชัยวิทยา Visit LCCT  
 นักศึกษาภาควิชาการบัญชีศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการ 

หน้า 47/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]