ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 LCCT ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนศรีวิราชพาณิชยการ เยี่ยมชม LCCT  
 LCCT อบรม Constructionism ในหัวข้อ “Micro Worlds” 
 ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 
 LCCT เปิดรับผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34  
 แจ้งวันเปิดทำการห้องสมุด LCCT ช่วงปิดภาคเรียน 
 แจ้งวัน "สถาปนา" โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
 แจ้งการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2552 
 สมาคมศิษย์เก่าลำปางพาณิชฯ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาตินำนักศึกษาเข้าค่ายภาษา 
 อาจารย์คอมพิวเตอร์ นำนศ.ปวส.2 และ สป.2 เปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานบริษัท SIPA TOT ที่กรุงเทพฯ - ประจวบฯ 
 เชิญร่วมสืบสานตำนานวัฒนธรรมเมืองเก่า "ใส่บาตรข้าวนึ่ง"  
 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
 วันที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  
 พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน "อบรม Constructionism" 

หน้า 45/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]