ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 อบรมการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์แนวใหม่ 
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Mr and Miss LCCT Smart Purse 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน จ. ลำปาง 
 ภาควิชาการตลาดฯนำนักศึกษาทัศนศึกษาประจวบคีรีขันท์ + เพชรบุรี วันที่ 1-4 ธันวาคม 2552 
 ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน) 
 การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 
 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการรณรงค์วินัยจราจร 
 น้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ จะมาเยี่ยมชม LCCT 
 เชิญชวนบริจาคโลหิต 
 Music Lcct...สัญจรร่วมการแสดงดนตรี ณ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ 5พย.52 
 การเข้าร่วมกิจกรรมไทยเข้มแข็ง วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 
 เชิญอาจารย์ทุกท่านประชุมเตรียมงานวันประชุมผู้ปกครอง 
 แจ้งวัน เวลานักศึกษา ปวช. รับอุปกรณ์-หนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ 
 แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้ารอบ LG ENTERTAINER 
 ทีมงาน IT อบรมการสร้างแอฟพิเคชั่นสำหรับ i-Phone และ i-Pod Touch 

หน้า 44/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]