ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ภาควิชาการตลาดฯนำนักศึกษาระดับปวช.3 ทัศนศึกษา 
 เชิญร่วมเขียนข้อความถึงคุณพ่อ และส่งภาพ "พ่อ-ลูก" เข้าประกวด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้านำนศ.ดูงานบริษัทถิรไทย จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ  
 นักศึกษาระดับปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบวัดมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
 เชิญชมงาน..พลังดนตรีเยาวชน ณ.อาคารวิทยบริการพฤหัสบดีที่ 3 ธค 52 (12.00น.เป็นต้นไป) 
 LCCT ส่งมาสคอร์คเข้าร่วมงานยื่นอกพกถุง 
 เชิญชวน นักศึกษา ประกวด บอร์ด และ เรียงความ วันพ่อ 
 นักเรียน ร.ร อนุบาลเสริมงาม ร.ร ไทยรัฐ ร.ร สบพลึง มา visit 
 LCCT เข้าร่วมประกวดมาสคอร์ด"ยืดอกพกถุง" 
 LCCT ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 
 ฝ่ายวิชาการนำนศ.เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
 กำหนดการวันสถาปนาฯ 
 ภาควิชาการบัญชีนำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทัศนศึกษา จังหวัดระยอง 
 รายงานผลการแข่งขัน  
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาตินำนักศึกษา LVT.1-3 ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่ 

หน้า 43/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]