ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 แจ้งการเปิด - ปิดการเรียนการสอน 30 ธันวามคม 2552  
 แจ้งวันปิด - เปิดเวลาทำการ งานไปรษณีย์โรงเรียน 
 งานไปรษณีย์โรงเรียนจัดโครงการ "ร่วมใจช่วยน้อง" 
  แจ้งวันและเวลาปิด – เปิดเวลาทำการของธนาคารออมสินโรงเรียน 
 ภาควิชาการบัญชีนำนักศึกษาดูงาน 
 ภาควิชาภาษาไทยจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 
 ประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์3D 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติจัดกิจกรรมChristmas day 
 นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา Visit LCCT วันที่ 15 ธ.ค.52 
 น้อง ๆ จากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม Visit LCCT วันที่ 11 ธ.ค.52 
 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุนานาชาติ นำนักศึกษา LVT.3 และ IEP.2 ทัศนศึกษา 
 เชิญร่วมพิธีสดุดีมหาราชา 
 LCCT ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง 
 นักเรียน ม.3/10 บุญวาทย์วิทยาลัย Visit LCCT 

หน้า 42/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]