ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 กิจกรรมดี LCCT ดนตรีต่อต้านสิ่งเสพติดและยุวชนLCCT 
 We love The King โครงการดี ๆ สร้างฝายชะลอน้ำ 3 ตำบลในอำเภองาว 
 รับสมัครการประกวดหนุ่ม สาว Young Blood Donor Lampang 2014 
 LCCT ขอแสดงความเสียใจ ศิษย์รักจากไปไม่หวนกลับ  
 แจ้งเลื่อนปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในวันที่ 23 พ.ค. 2557 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ บ. เอฟแอนด์เอ็น จำกัด เปิดรับพนักงานด่วน 3 อัตรา 
 เตรียมพร้อมก่อนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เตรียมความพร้อมกับ "โครงการเดินสู่ประตูกองทัพ" 
 น.ศใหม่ LCCT ขอรับแบบคำขอ+++้ยืม(กยศ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
 LCCT ให้ทุนเรียนฟรี น้อง ๆ นักเรียน ม.3 ที่ยากจนเข้าเรียนในระดับ ปวช. 
 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ LCCT "ใกล้ที่ไหนสมัครได้ที่นั้น" 
 กำหนดการวันปฐมนิเทศ วันเปิดเรียน นักศึกษาใหม่ 2557 
 เชิญเข้าร่วมอบรมอาชีพ ฟรี ที่ LCCT 
 LCCT สนับสนุนการฝึกอาชีพ เสริมประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 นักศึกษาสอบผ่านโควตาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออกค่ายอาสา บริการชุมชน 

หน้า 4/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]