ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 LCCT เก็บมาฝาก !!!! เชื่อไหม....ข้าวโพดหวานช่วยต้านโรคมะเร็งได้ 
 กิจกรรมด้านดนตรี...หลังเลิกเรียน 16.00 น.-18.00น.(เพื่อเยาวชน) 
 เชิญชวนสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถนนสายวัฒนธรรม 
 ร่วมประกวดภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์....เขลางค์นคร" 
 LCCT พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งบุคลากรอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Education Hub) 
 ปูนซีเมนต์ ลำปาง รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.จำนวนมาก 
 กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค.53 
 แจ้งนักศึกษาปวช.2 และ ปวช.3 รับอุปกรณ์การเรียน 
 LCCT เป็นสถานที่อบรมคอมพิวเตอร์ 
 รับสมัครอาจารย์ผู้สอน(เพิ่มเติม) 
 LCCT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2553 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มอบโครงงาน ปวส.2  
 รับสมัครงาน (ครูผู้สอน) 
 คณะบริหารธุรกิจนานาชาติจัดการเรียนการสอนเป็น English Program (EP) 100% 
 เลื่อนการตรวจประเมิน 

หน้า 38/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]