ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ประกาศรับสมัครนักกีฬา 
 LCCT จัดอบรม iPod ให้บุคลากรและนักศึกษา 
 ศูนย์ รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน(ศูนย์ลำปาง) นำ นศ.เข้าค่ายส่งเสริมระเบียบวินัย 
 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดทำโครงการ LCCT electric เพื่อชุมชน 
 เปิดบริการถ่ายเอกสารในโรงเรียนแล้ว ณ อาคาร 3  
 LCCTร่วมสัมมนางานวิจัยร่วมกับ LIT 
 อบรมสัมมนา "White Ocean Strategy" 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานวันที่ 28 มิ.ย.53 
 งานกิจกรรมและกีฬา ร่วมกับธนาคารออมสินโรงเรียน นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน 
 โครงการส่งเสริมการออม “ออมเงินเพื่ออนาคต ลุ้นรับโชคยกกำลังสอง” 
 ร่วมงานพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่53 
 ภาควิชาพื้นฐาน จัดงานวันสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เกาะข่วงนครผ่อบอลโลก 2010" 
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง ราชภัฏ ครั้งที่ 3 

หน้า 37/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]