ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีปีการศึกษา2554 
 ทัศนศึกษา ภาควิชาการท่องเที่ยว 
 ภาควิชาพื้นฐานจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
 มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดทอล์คโชว์การกุศล อ.จตุพล ชมพูนิช และ ยายแหวว ตีสิบ  
 โครงการการเข้าค่ายอบรมภาวะผู้นำ" โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและจิตอาสา" 
 ดนตรีLcctสัญจร..รร.เคนแน็ตแมคเคนซี ร่วมงานประกวดแข่งขันดนตรี 
 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 2 
 โครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปวช.2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องคอมพิวเตอร์รวมใจ 
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อันจัน มหันตา 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติจัด Speech Contest 
 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2553 
 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ชาวลำปางรักษ์ช้าง" กับบริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด 

หน้า 36/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]