ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด  
 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นำนักศึกษาทำกิจกรรมศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ลำปาง 
 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์มอบเงินและสิ่งของให้กับน้อง ๆ บ้านเด็กกำพร้าลำปาง 
 นักศึกษาสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลจากการประกวดจัดบอร์ดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
 นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช.3 รายงานตัวโควตาเรียนดีประปีการศึกษา 2554 
 อบรมการสร้างหุ่นยนต์ 
 นักศึกษาสถาปัตยกรรมร่วมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ "รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง" 
 โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สอบประเมินเบื้องต้น 
 ภาควิชาการบัญชีนำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 การประกวดรถเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าวัด 
 นักศึกษาคอมพิวเตอร์คว้าเหรียญรางวัลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
 ภาพนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตะกร้อหญิงLcct ไม่เคยแพ้ใครคว้าแชมป์ได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง 
 LCCT ร่วมช่วยเหลือน้อง ๆ โรงเรียนปลายนาวิทยาที่ประสบอุทกภัย 
 กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ การตลาด การจัดการและเลขานุการรวมใจ 

หน้า 35/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]