ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ภาควิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 เปิดโลกกิจกรรมและสุขภาพ 
 นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ได้โควตาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 คน 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์วิชาการสู่ชุมชน 
 เชิญร่วมงาน "แสดงผลงานและลูกทุ่งการตลาด" 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมอบรมการออกแบบระบบ PLC  
 ขอเชิญร่วมงาน " สืบสาน...ตำนานไทย "  
 แจ้งปิดทำการธนาคารโรงเรียน ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 
 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ส่งอาจารย์เข้าอบรม PLC กับเทคโนโลยี HMI 
 ภาควิชาบัญชีจัดโครงการ นักบัญชีพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ภาควิชาบัญชี จัดโครงการต้นกล้าขยายผล 
 Dancing and Singing Contest 
 ผลการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2553 
 เชิญชวนนักศึกษาประกวดเต้น COVER , B- BOy  
 ขอเชิญชวนนักศึกษาlcct เข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา2553 

หน้า 33/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]