ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย LCCT ชนะการแข่งขัน 
 ภาพกิจกรรมอิเล็กอบรมการทำเครื่องบินบังคับวิทยุ 
 อิเล็กจัดอบรมทำเครื่องบินบังคับวิทยุ 
 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล ศึกษาดูงาน ๕-๑๐ ต.ค.๕๓ 
 ขอไว้อาลัย นางสาวทัศนา ปาจินะ นักศึกษาห้อง ช.105 
 LCCT ภูมิใจ ความสำเร็จรุ่นพี่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1และ 2 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาดูงาน วันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค.53 
 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2553 
 ตะกร้อ หญิงLcct ได้รองแช้มป์ กีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2553 
 นักศึกษาภาควิชาคอมฯ ชนะเลิศประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 53 
 นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศึกษาดูงาน จ.พิษณุโลก 24 ก.ย.2553 
 นักศึกษา ปวช.1 ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ดูงานโรงซ่อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ 
 เชิญร่วมเป็นโยมอุปัฎฐากและร่วมทำบุญการบรรพชาสามเณร ภาควิชาเครื่องมือกล 
 อิเล็กทรอนิกส์นำนักศึกษาทัศนศึกษา 
 ภาควิชาเครื่องมือกล นำนักศึกษา ปวส.2 ศึกษาดูงาน กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

หน้า 31/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]