ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าคว้าเหรียญเงิน การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 
 ขอแสดงความเสียใจกับ อาจารย์กรรณิการ์ บังเมฆ  
 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความรับผิดชอบ  
 ร่วมบริจาคเครื่องนุ่ม อุปกรณ์ แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยหก 
 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาควิชาบัญชีปี 53 
 เปิดบัญชีออมทรัพย์กับไทยพาณิชย์ 
 สโมสรนักศึกษาเขิญร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวและสิ่งของ 
 กำหนดการพิธีเปิดกีฬาสีภายใน "โลมาเกมส์ 2010" 
 กำหนดการลงทะบียนเรียนเรียนซ้ำปรับเกรดภาคเรียน 2/2553 
 กำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง 13-14 พ.ย.2553 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษา ปวช.3 ทัศนศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมหลังเลิกเรียน..ดนตรี เวลา16.00-18.00น. 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติจัด Language Camp 
 เชิญชวนโหวตดาว-เดือน LCCT STAR 2010  
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานลำปางมอร์เตอร์โชว์ “ 1 ทศวรรษ ลำปางมอเตอร์โชว์ 2010”  

หน้า 30/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]