ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ไปรษณีย์โรงเรียนมอบโชค  
 เชิญชวนการเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง "บุคลิกภาพกับการพูดในที่ชุมชน"  
 นักศึกษาศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติสอบวัดระดับทางภาษา TOEIC 
 ภาควิชาพื้นฐาน ขอเชิญชมการแข่งขันการพูดแบบโต้วาที ระดับชั้น ปวช. ๑ 
 อาจารย์ปวช1. (บริหาร)มอบรางวัลให้นักศึกษาที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีประจำเดือน 
 ลุ้นรับโชควันวาเลนไทน์กับธนาคารออมสินโรงเรียน 
 Language Activities 
 ศูนย์บริหารธุรกิจนานาชาติ จัดกิจกรรมProject Based Learning  
 เชิญผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ที่สนใจหลักสูตรเตรียมวิศวะฯ ประชุมและสมัคร 
 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บัญชี LCCT&LIT 
 วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 
 แจ้งตารางกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2554 
 ประกาศ! ข่าวถึงนักศึกษาชั้นปีจบทุกท่าน 
 ภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ภาควิชาการตลาดฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันอาหารพื้นเมือง 

หน้า 27/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]