ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ชมรมดนตรีสากลLCCT. ร่วมประกวดวงดนตรีสตริง ณ.โรงเรียนลำปางกัลยาณี  
 ความรู้กับผู้จะบริจาคโลหิต 
 เชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 
 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ"การจดทะเบียนธุรกิจการค้า" 
 คณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ LCCT MOU กับโรงเรียนเขลางค์นคร 
 นักศึกษาศูนย์การศึกษานานาชาติฟังธรรมเทศนา ณ วัดศรีปงชัย 
 แจ้งกิจกรรมสานสัมพันธ์อินเตอร์ 
 ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรมะ  
 ผู้อำนวยการเปิดโครงการShort_Course 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนแข่งขันระดับประเทศสาขากราฟิกดีไซน์ 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2554 
 ชมรมดนตรีสากล สัญจรโชว์ดนตรี ณ.โรงเรียนบุญวาทย์ วิทยาลัย 
 นศ.LCCT เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเทคนิคการใช้กราฟิกในงานต่าง ๆ 

หน้า 21/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]