ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 ภาควิชาการบัญชี ทัศนศึกษาดูงาน 
 แจ้งการบันทึกภาพนักศึกษาชั้นปีจบระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555 
 ภาควิชาการตลาดการจัดการนำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ-ชลบุรี 
 ภาควิชาการตลาดฯ จัดกิจกรรม การแข่งขันอาหารพื้นเมือง 
 ประกาศข่าวสารถึงอาจารย์ LCCT จ้า!!!!!!! 
 บัตรกายกรรมซื้อได้หน้างานคืนนี้ที่คลองถม(23 ธ.ค.53 19.00-22.00 น.) 
 เชิญชวนอาจารย์ LCCT ร่วมการแข่งขันกีฬาครู อ.พ.ร. สัมพันธ์ปี 54  
 กิจกรรมดี ๆ กับภาคการตลาดฯ 
 Christmas Event 
 ขอเชิญเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารออมสิน สาขาลำปาง  
 การจัดเก็บค่าใช้จ่ายพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ปวช.3 และปวส.2 
 นักศึกษาภาควิชาการตลาด การจัดการและเลขานุการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 ตารางนัดบันทึกภาพถ่ายเพื่อสำหรับการทำหนังสือรุ่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ.... 
 ประกาศการมอบตัวนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 
 ขอแสดงความยินดีกับอ.ปรีชา กิติกานันท์ 

หน้า 16/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]