ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรมเนื่องวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 
 คณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษา ปวช. ๒ สาขาบัญชี และสาขาการขาย เข้าค่ายฯ 
 ขอเชิญร่วมสร้างกุศล "หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555" 
 ประกาศ! เรื่องการแสดงบัตรนักศึกษาและการแต่งกายในการสอบกลางภาคเรียน 
 รับสมัครเยาวชน LCCT & LIT ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย 
 นักศึกษาปวช.3 อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศึกษาดูงาน 
 ขอเชิญร่วมงาน "แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้ง 21"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษา ปวช.๒ เข้าค่าย ฯ 
 ประกาศการรับหนังสือรุ่น 
 ขอเชิญคณะอาจารย์ ตรวจสุขภาพค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิต 
 LCCT ขอเชิญร่วมแบ่งปันรักบริจาคโลหิต 
 LCCT ปรับเปลี่ยนระบบจราจรในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นี้ 
 LCCT ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง 
  เชิญร่วมฟังปาฐกถาและร่วมทอดผ้าป่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยพระพยอม กัลยาโณ 
 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์รับบัตรนักศึกษา Smart Purse ด่วน..... 

หน้า 13/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]