ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศึกษา 29 พ.ย.-1 ธ.ค.2555 
 LCCT รับสมัครบุคลากร 
 แจังการดับกระแสไฟฟ้าศูนย์การศึกษานานาชาติ และ LIT  
 KFC รับสมัครพนักงาน part-time วันที่ 13 พ.ย. 55 ที่ LCCT  
 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 LCCT เป็นเจ้าภาพการประชุมแกนนำเยาวชนอาชีวะลำปาง ในโครงการD4L 
 ขอเชิญชวนคณะอาจารย์ทำบัตร The 1 card ฟรี ! กับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลำปาง 
 แจังการดับกระแสไฟฟ้าศูนย์การศึกษานานาชาติ และ LIT 
 LIT ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะโบสถ์กลางน้ำ อ.เมืองปาน 
 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ลดเวลาเรียนคาบละ 5 นาที 
  LCCT ขอเชิญคณะอาจารย์และนักศึกษานร่วมสมทบทุนสร้างรายได้เพื่อคนตาบอด  
 แจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 แจังการดับกระแสไฟฟ้า 
 ประกาศผลลงทะเบียนปรับเกรด LCCT วันที่ 3-4 ตุลาคม 2555 
 คณะวิขาบริหารธุรกิจ LCCT ขอเชิญคณะอาจารย์ ร่วมถวายผ้าห่มพระธาตุ ณ วัดพระธาตุจอมปิง 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมให้กับนักศึกษา 

หน้า 10/60  (15 รายการ/หน้า)
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  
[16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  
[31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  
[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  
:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]