พิธี "ทอดองค์ผ้าป่าสามัคคี" ของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ LIT&LCCT
[15 มี.ค. 2560]
       นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานด้าน IT เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
[13 มี.ค. 2560]
       พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาชั้นปีจบที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ประจำปี 2559
[07 มี.ค. 2560]
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ MOU ครั้งที่ 4
[20 ก.พ. 2560]
       LCCT ออกหน่วยบริการชุมชน ต.บ้านโป่ง อ.งาว
[20 ก.พ. 2560]
       ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติคนดีศรี LCCT ประจำปี 2559
[15 ก.พ. 2560]