นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน นศ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานด้าน IT ในหัวข้อ ระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในที่ประชุม IT สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
[จำนวนเปิดอ่าน 1054 ครั้ง]