เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาชั้นปีจบที่เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ พิธีในวันนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ปวช. และช่วงบ่ายจะเป็นนักศึกษา ปวส.
[จำนวนเปิดอ่าน 1086 ครั้ง]