LCCT ออกหน่วยบริการชุมชน ต. บ้านโป่ง อ. งาว จ.ลำปาง ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายก อบต. บ้านโป่ง รวมกับ อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธาน โดย LCCT ได้ออกบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ,เครื่องใช้ไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม คำนวณยอดภาษีเงินได้ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาด้านสายอาชีพให้กับน้อง ๆ ม.3 รร.บ้านสบพลึงวิทยา
[จำนวนเปิดอ่าน 826 ครั้ง]