เมื่อเช้าวันนี้ ดร.มิมิตร จิวะสันติการ ประธานกรรมการบริหาร LCCT ร่วมกับ คุณอังคนางค์ พรมดำ ผู้จัดการธนาคาออมสิน สาขาลำปาง คุณพัชรพล อุตมา หัวหน้าแผนกลูกค้าธุรกิจ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร LCCT คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรี LCCT ประจำปี 2559 ทั้งทางด้านวิชาการ ครูดีเด่น นักศึกษาผลการเรียนดีเด่น ด้านกิจกรรมดีเด่น(สภานักศึกษา) นักศึกษาฝึกประสบกราณ์วิชาชีพธนาคารโรงเรียน,ไปรษณีย์โรงเรียน และรางวัลผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 และผลการแข่งขันฟุตซอลประเพณีภายใน ทั้งหมดจำนวน 101 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาและการทำงานต่อไป
[จำนวนเปิดอ่าน 833 ครั้ง]