ผู้อำนวยการธนภัทร มั่นคง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลด้านการจัดการศีกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ที่ห้องประชุม1อาคาร1
[จำนวนเปิดอ่าน 715 ครั้ง]