LCCT นำนักศึกษาสาขายานยนต์ ระดับชั้นปวส. เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอุตสาหกรรมประกอบและผลิตส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชั้นนำระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะในด้านยานยนต์อย่างเข้มข้นอีกทั้งยังฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ฝึกความอดทน สัมผัสการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 100%
[จำนวนเปิดอ่าน 1122 ครั้ง]