เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา LCCT นำทีมตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพา ครั้งที่ 10 จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งครั้งนี้ ่นักศึกษาตัวแทน LCCT ไม่ทำให้ผิดหวัง คว้ารางวัลเหรียญทองได้หลายรายการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยคะ

การแข่งขันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวช. 1 เหรียญทอง
การแข่งขันงานฝึกฝีมือ ระดับปวช. 2 เหรียญทอง
การแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์(จักรยานผลิตไฟฟ้า) ระดับปวส. 1 เหรียญทอง
การแข่งขันบัญชี ระดับปวช. 2 เหรียญทอง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 2 เหรียญทอง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1 เหรียญเงิน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 1 เหรียญเงิน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 1 เหรียญเงิน
การแข่งขันวงจรดิจิตอล ระดับปวช 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันเขียนแบบเบื้องต้น ระดับปวช. 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันบัญชี ระดับปวช. 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันมารยาทไทย ระดับปวส. เหรียญทองแดง[จำนวนเปิดอ่าน 739 ครั้ง]