ในเช้าวันนี้ นักศึกษา ปวส.2 ห้อง สบ.2/1และห้อง สปบ.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกันจัดงานสัมนาเชิงวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง "41 ประเด็น กับ 7 มาตารฐานการบัญชี" บรรยายโดย อาจารย์ วราพร กลิ่นประสาท จากวิทยาลัยอินเตอร์เทค ที่ห้อง 6103 ซึ่งการจัดสัมนาครั้งนี้ทางสาขาวิชาการบัญชีได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 วิชาสัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในวิชาชีพต่อไปในอนาคต
[จำนวนเปิดอ่าน 701 ครั้ง]