เมื่อวันที 28 พย. 59 อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พบนักศึกษากล่าวให้โอวาท และ ให้กำลังใจนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขายานยนต์ ระดับ ปวส.1 จำนวน 20 คน ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ชั้นนำของประเทศไทย เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพครั้งนี้ มาปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป
[จำนวนเปิดอ่าน 676 ครั้ง]