อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา LCCT
ร่วมปฏิญานตน "รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และจะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

[จำนวนเปิดอ่าน 708 ครั้ง]