อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทีม PR LCCT เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองน้อง ๆ ม.3 โรงเรียนณัฐบรรจง เพื่อบอกเล่าแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ สนองนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนสายอาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดจนการแนะนำหลักสูตรของ LCCT ที่รองรับการเรียนสู่อาเซียน และ การดูแลนักศึกษาเปรียบเช่นคนในครอบครัว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนเก่าโรงเรียนณัฐบรรจง ที่ได้บอกเล่าสู่ผู้ปกครองและรุ่นน้องรุ่นต่อไป เมื่อวันที่ 19 พย 59 ที่ผ่านมา #LCCTขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูแนะแนวที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางอนาคตการศึกษาของลูกๆ
[จำนวนเปิดอ่าน 851 ครั้ง]