LCCT จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.พิมพร เทพปินตา ผู้อำนวยการวิทยลัยฯ กล่าวต้อนรับ และ พบปะ ผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรม โครงการต่าองๆ ของวิทยาลัยพร้อมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ณ ห้องประชุม 6130 LCCT
[จำนวนเปิดอ่าน 695 ครั้ง]