เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา LCCT ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชี้แจ้งรายละเอียดในการเข้าฝึกประสบการณ์ ตรงตามสาขางานของนักศึกษา ในบริษัทโซนี่ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และ เตรียมพร้อมก้าวสู่การทำงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
[จำนวนเปิดอ่าน 713 ครั้ง]